KATİBLİK

SƏDRİN MÜŞAVİRİ
BAŞ KATİB
İctİmaİyyətlə əlaqələr Üzrə katİb
LAYİHƏLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ KATİB
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ KATİB
İNSAN RESURSLARI KATİBİ
MƏTBUAT KATİBİ
İRADİO RƏHBƏRİ
Regİonlarla İş Üzrə katİblİyİn əməkdaşı
LAYİHƏLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ KATİBLİYİN ƏMƏKDAŞI
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR KATİBLİYİNİİN ƏMƏKDAŞI
İRADİO ƏMƏKDAŞI